Projektování staveb

Naše společnost Vám nabízí služby v oblasti projektování staveb:

 • Projektování pozemních staveb
 • Statika pozemních staveb
 • Stavební úpravy, rekonstrukce
 • Přístavby a vestavby

 

Nabízíme Vám zpracování kompletních projektů od úvodních studií, přes dokumentaci pro stavební povolení až po realizační dokumentaci nebo v dílčích fázích:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Zajistíme Vám inženýrské činnosti :

 • Předprojektová inženýrská činnost: výstupem této činnosti jsou předběžné souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků následujícího správního řízení v součinnosti se správci jednotlivých sítí
 • Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí: při zpracovávání projektové dokumentace je projektant v kontaktu s dotčenými orgány státní správy a jednotlivé fáze projektu jsou konzultovány tak, aby mohlo být vydáno v co nejkratší době územní rozhodnutí
 • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení: projektová dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat veškeré podmínky dané územním rozhodnutím a musí splňovat podmínky definované Stavebním zákonem a prováděcí Vyhláškou o dokumentaci staveb
 • Inženýrská činnost pro zajištění kolaudačního souhlasu: zajišťuje veškeré doklady, které je nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby