Evaluace, výzkumy a analýzy

 V oblasti evaluace, výzkumů a analýz Vám nabízíme tyto služby:

 

  • Evaluace a evaluační výzkum - vyhodnocení sociálních a jiných intervenčních programů (koncepcí, návrhů, rozhodnutí, akcí, opatření, projektů, programů, organizací) s cílem přispět k řešení praktického problému, vytvoření a vymezení projektu, cílových skupin, vhodných forem aktivit, naplňování programových cílů, zvládání rizik, přezkoušení efektivity rozhodnutí, průběhu a výsledků intervencí, organizačních změn, plánování a procesů učení, reflexi změn v organizacích.
  • Sociologický výzkum všeho druhu, statistické a další metody zpracování dat.
  • Obsahové analýzy mediálních sdělení - komplexní shrnutí formy a obsahu mediálního zpravodajství. Předem stanovená metodika výzkumu, která umožňuje analyzovat zpravodajství kontrolovatelným a zpětně ověřitelným způsobem. Metodologie je stanovena tak, že zamezuje subjektivnímu vlivu na pracování mediálního obsahu. Pro zpracování zpravodajství je využíván speciálně upravený databázový software. Výsledkem je systematický popis komunikačních obsahů, který ukazuje, jakým způsobem je sledovaný subjekt mediálně prezentován. Dalším výsledkem je kvantifikovaný popis mediálních obsahů, z kterého je možné vyvodit kvalitativní závěry o mediální prezentaci sledované osobnosti nebo organizace.
  • Analýzy potřeb (včetně kombinace s následnými vzdělávacími aktivitami) - identifikace vzdělávacích, organizačních a jiných potřeb různých typů uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb, vymezení mezer a diferencí ve výkonu zaměstnanců a organizací, překážky efektivního výkonu, návrhy intervencí a intervenčních programů.