Vytvoření vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací v kovoobráběcích a gastro oborech

opvk logolink

Naše společnost od 1. 8. 2012 realizuje projekt s názvem "Vytvoření vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací v kovoobráběcích a gastro oborech"

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity :

 

  1. Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu lektorů a poradců vzdělávacích institucí, kterým tak bude poskytnut trénink potřebný pro tvorbu vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací (DK) Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro vybrané kovoobráběcí a gastro obory.
  2. Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích programů vybraných DK NSK pro kovoobráběcí a gastro obory. Cílovou skupinou budou účastníci dalšího vzdělávání z řad oborově dotčených pracovníků podniků v MSK. Tyto programy budou odpovídat jak hodnotícím standardům DK v NSK, tak požadavkům Zákona č. 179/2006 Sb., a proto budou moci úspěšní účastníci obdržet Osvědčení o příslušné DK, což výrazně zlepší jejich postavení u stávajícího zaměstnavatele i na trhu práce.
  3. Jako doplňkovou aktivitou je zde vytvoření systému spolupráce se soc. partnery a společné nabídky zapojených vzděl. institucí.


Webové stránky projektu.

Partner projektu: Střední škola Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81  Bohumín

Doba realizace prokektu : 24 měsíců

Hlavní manažer projektu : Ing. Jan Pobořil